Školení Pracovníků v sociálních službách

Máte zájem pečovat o ty, kteří se bez pomoci neobejdou?

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v pobytových nebo ambulantních zařízeních sociálních služeb.
Nebo základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Práce v ALZHEIMER HOME přináší nejen pomoc druhým, ale i nejmodernější pracovní prostředí a vybavení, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení a benefitní programy. V případě zájmu o práci u nás kontaktujte.

Kde kurzy probíhají

Ve Frýdku-Místku

Termíny konání kurzu:
20.9., 21.9., 27.9.
4.10., 5.10., 11.10., 12.10., 18.10., 19.10., 25.10., 26.10.
1.11., 2.11.

Závěrečné zkoušky: 15.11.

V Českých Budějovicích

Termíny konání kurzu:
20.9., 21.9., 27.9.
4.10., 5.10., 11.10., 12.10., 18.10., 19.10., 25.10., 26.10.
1.11., 2.11.

Závěrečné zkoušky: 16.11.

V Pardubicích

Termíny konání kurzu:
27.9.
4.10.,5.10., 11.10., 12.10., 18.10., 19.10., 25.10., 26.10.
1.11., 2.11., 8.11., 9.11.

Závěrečné zkoušky: 23.11.

V Praze-Bohnicích

Termíny konání kurzu:
27.9.
4.10., 5.10., 11.10., 12.10., 18.10., 19.10., 25.10., 26.10.
1.11., 2.11., 8.11., 9.11.

Závěrečné zkoušky: 22. 11.

V Průhonicích
Termíny konání kurzu:
22.9., 23.9., 29.9., 30.9.
6.10., 7.10., 13.10., 14.10., 20.10., 21.10., 27. 10.,
3.11., 4.11.

Závěrečné zkoušky: 18. 11.

Podrobnosti k doplnění

Cena kurzu: 6.800,-

Místo konání kurzu: v zařízení ALZHEIMER HOME dle místa konání kurzu

Rozsah kurzu: 152 hodiny – 72 hodin teorie a 80 hodin praxe V domově se zvláštním režimem v místě konání kurzu

V případě zájmu nás kontaktujte

PŘÍHLÁŠKU ZASÍLEJTE NA ADRESU
nina.sterbova@alzheimerhome.cz
Máte zájem se přihlásit - stačí vyplnit Přihlášku

Přihláška - kurz Pracovníka v sociálních službách